Jonge haven

Jonge haven

Talentenfabriek is partner in Jonge Haven. Jonge Haven wordt uitgevoerd door Havencentrum Lillo.

Jonge Haven wil jongeren in klasverband de job- en studiemogelijkheden in de haven van Antwerpen tonen.

  • Haven vol Techniek richt zich op jongeren van de eerste graad secundair onderwijs en focust op de eindtermen techniek.
  • Haven vol Uitdagingen richt zich op de derde graad secundair onderwijs (doorstroomrichtingen)
  • Haven vol Beroepen richt zich op de derde graad secundair onderwijs (beroepsgerichte richtingen)

Meer informatie en inschrijven via http://www.havencentrum.be