Het privacybeleid van Talentenfabriek:

Talentenfabriek vindt uw privacy belangrijk. We willen u in onze privacypolicy dan ook graag informeren hoe we uw gegevens verzamelen, bijhouden en verwerken en hoe we voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving (GPDR*) die van kracht is vanaf 25 mei 2018. 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

U kan de website van Talentenfabriek bezoeken zonder dat wij uw persoonlijke gegevens opvragen. Onze server zal dan enkel automatisch technische gegevens opslaan die gelinkt zijn aan het toestel waarmee u onze website bezoekt. Zij vertellen niets over de specifieke gebruiker, waardoor uw anonimiteit dus gewaarborgd blijft.
Pas wanneer u zich inschrijft voor een infosessie of voor één van onze events of activiteiten gaan wij uw persoonlijke gegevens opvragen en bewaren. U geeft deze gegevens zelf vrijwillig in omdat u interesse hebt in een van onze initiatieven. 

Foto's En video

Tijdens onze evenementen kan het zijn dat er foto's of video opgenomen worden van de aanwezigen. U kunt ons op dat moment verwittigen als u liever niet op een foto staat. Foto's behandelen we even zorgvuldig als andere gegevens. Sommige foto's worden wel gepubliceerd op onze Facebook en/of LinkedIn pagina.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Wanneer u zich registreert voor een infosessie of één van onze events vragen wij enkel naar de persoonlijke gegevens die nodig zijn om de activiteit waarvoor u zich ingeschreven heeft vlot te laten verlopen. Wij verwerken uw contactgegevens dan bijvoorbeeld om uitnodigingen of aanwezigheidslijsten op te maken, of om u te informeren over het exacte verloop van ons event. Al deze gegevens verwerken we binnen België en vallen als dusdanig onder de Europese wetgeving. De gegevens die u ons verschaft, worden verzameld, verwerkt, gebruikt en beschermd volgens de geldende Europese wetgeving op de privacybescherming.

Worden uw gegevens gedeeld? 

Talentenfabriek is een samenwerkingsverband tussen 6 partners: Stad Antwerpen, VDAB, Provincie Antwerpen, de vormingsfondsen Co-valent, FTMA en Vibam. Samen zetten we gerichte acties op om de instroom in technische opleidingen en jobs te verhogen, om een positieve studie- en beroepskeuze voor wetenschap en techniek te ondersteunen en om onderwijs- en opleidingsverstrekkers te versterken. 

Tijdens opleidingsprojecten werken we soms ook samen met andere organisaties in een breder partnerschap of doen we beroep op de ondersteuning van de opleidingscentra van onze sectoren: Acta en Anttec. Al deze partners respecteren dezelfde strenge privacyregels. Ze mogen uw gegevens niet zonder uw en onze toestemming gebruiken voor andere doeleinden dan degene die wij hen opleggen. Uw persoonsgegevens worden ook nooit aan derden doorgegeven, tenzij u hier voorafgaand de toestemming voor hebt gegeven. Talentenfabriek zal ze nooit gebruiken voor commerciële doeleinden.

Als u werkzoekende bent en een uitkering ontvangt, heeft VDAB wel het recht om uw gegevens te gebruiken om u te ondersteunen in uw zoektocht naar werk of om na te gaan of u voldoende inspanningen levert om werk te vinden. U kan hierover meer informatie vinden op de website van VDAB

Het bedrijf dat onze website heeft gebouwd en onderhoudt, Holoncom bv uit Berchem, heeft als vanzelfsprekend ook toegang tot de gegevens maar zij gebruiken of verwerken ze niet voor eigen doeleinden. 

Wat doen we om uw gegevens te beschermen? 

Talentenfabriek neemt de nodige organisatorische en technische maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies of ongeautoriseerde aanpassingen. Dit houdt onder andere in dat we werken met een firewall en dat niet alle werknemers dezelfde interne toegangen hebben. We zorgen eveneens voor een back‐up van deze gegevens.

Welke gegevens slaan we automatisch op? 

Bij het bezoeken van onze website kan er informatie in uw browser opgeslagen worden of opgehaald worden in de vorm van cookies. Deze cookies bevatten informatie gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Ze worden in een specifieke map op uw harde schijf opgeslagen en ze zijn voorzien van een uniek ID en looptijd. In de meeste gevallen zal de informatie die ze geven u niet rechtstreeks identificeren maar u enkel helpen om u een meer  gepersonaliseerde webervaring te bieden. Door bezoekers met een cookie te identificeren hoeven deze niet elke keer dezelfde gegevens in te voeren.  
Daarnaast worden cookies gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen: welke pagina’s worden bezocht, via welke route en hoe lang blijft de bezoeker op de website, ...  Op basis van deze resultaten kan onze website verbeterd worden en kunnen we inspelen op de interesses en de noden van onze bezoekers.

U kan ook ervoor kiezen om het opslaan van cookies uit te schakelen.  Dit kan tot gevolg hebben dat onze website niet meer naar behoren functioneert. Indien u dit verkiest, moet u de privacyinstellingen van uw browser aanpassen.  Raadpleeg hiervoor de support-sites van uw browser (https://support.google.com/https://support.mozilla.org,https://support.microsoft.com/)

Welke rechten heeft u als gebruiker?

De huidige Europese privacywetgeving verleent u het recht om de door u verstrekte gegevens in te kijken en aan te passen. U kan ten allen tijde onjuiste of onvolledige persoonsgegevens verbeteren of aanvullen of  gegevens laten wissen. 
U hebt ook het recht om een eerder gegeven toestemming in te trekken of om de verwerking van uw gegevens tijdelijk stop te zetten. Ten slotte heeft u het recht om vergeten te worden en zo uit alle databanken te worden verwijderd. 
Indien uw gegevens met uw toestemming aan derden werden bezorgd, zullen deze derden eveneens worden verzocht de gevraagde aanpassingen door te voeren. U zult daarover worden geïnformeerd. 
U kan ook te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Talentenfabriek of door een van onze partners met wie we uw persoonsgegevens hebben gedeeld. 
U kan uzelf uitschrijven uit onze nieuwsbrief door gebruik te maken van de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief. 

Hebt u vragen over het gebruik van uw gegevens?

Indien u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens kan u Talentenfabriek rechtstreeks contacteren. We nemen al uw vragen, opmerkingen en commentaren ter harte. 
U kan hiervoor een mail sturen aan info@talentenfabriek.be
Of ons contacteren op volgend adres
Talentenfabriek, job en opleidingspunt industrie
Van der Meydenstraat 20
2140 Borgerhout

Wanneer werd deze privacypolicy laatst aangepast?

Deze privacypolicy werd laatst geüpdatet op 10 juli 2018. 

Meer info 

GPDR of General Data Protection Regulation is Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
Meer informatie over de GDPR vindt u hier: