Over Talentenfabriek

Om oplossingen te vinden voor het tekort aan technisch geschoolde arbeidskrachten en het groeiend aantal knelpuntvacatures op de Antwerpse arbeidsmarkt, bundelen een aantal partners binnen Talentenfabriek hun expertise, mensen en middelen. Deze partners zijn Stad Antwerpen, VDAB, Provincie Antwerpen, de vormingsfondsen Co-valent, FTMA en Vibam.  

Talentenfabriek wil met gerichte acties de instroom in industriegerichte opleidingen en jobs verhogen. We besteden hierbij speciale aandacht aan knelpuntberoepen en kansengroepen. We leveren inspanningen op het vlak van imagoversterking, informatieverstrekking en screening, het oplossen van knelpuntvacatures, sectorspecifiek opleidingsaanbod, positieve studie- en beroepskeuze, het versterken van onderwijs- en opleidingsverstrekkers en een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
 

Jaarverslag 2018 >

Jaaractieplan 2019 >

Jaarverslag 2019 >

Privacy Statement >

 

Check ook de andere Antwerpse talentenhuizen: 

  • Talentenstroom, job- en opleidingspunt bedienden logistiek
  • Talentenwerf, job- en opleidingspunt bouw 
  • Onderwijstalent, voor meer en competente leerkrachten in het onderwijs 
  • Zorgtalent, voor meer en competente werknemers voor knelpuntberoepen in de zorg 

Stad Antwerpen

Stad Antwerpen

VDAB

VDAB

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Provincie Antwerpen

Provincie Antwerpen

Co-valent

Co-valent

Het vormingsfonds van en voor arbeiders en bedienden in de sector van chemie, kunststoffen en life sciences (pc 116 en 207)

FTMA en VIBAM

FTMA en VIBAM

De opleidingsfondsen van de technologische industrie Antwerpen (pc 111.1 en 111.2 en 209),

Vlaanderen

Vlaanderen

Vlaanderen ondersteunt Talentenfabriek financieel