Beroepskeuze

Deze initiatieven helpen bij het maken van de overstap van de schoolbanken naar de arbeidsmarkt.

Jaco’s en jongerenwerking: jongeren kunnen bij de Antwerpse jeugdwerking voor meer terecht dan alleen een vrijetijdsaanbod.  In de Antwerpse JACO’s leer je je talenten ontwikkelen en je competenties herkennen, je krijgt ondersteuning bij vragen over je schoolloopbaan en je zoektocht naar werk. op een aantal locaties is er ook een specifiek WerkInfoPunt (WIP).

Tijdens de Transit Schoolverlatersdagen krijgen jongeren alle informatie over de start van hun loopbaan. Transit staat open voor scholen uit de Provincie Antwerpen, inschrijven in klasverband.